ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

colleagues-company-cooperation-1081228.jpg

Ως επαναστατική εταιρεία συμβούλων που δεν βασίζεται σε μακροσκελή βαρετά βιογραφικά συμβούλων και λόγια εντυπωσιασμού υποσχόμαστε το αποτέλεσμα χωρίς θολά σημεία χρέωσης και αλήθειες που στην πορεία μιας αίτησης άλλοι εμφανίζουν επιπλέον τιμολογήσει.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης, προ-αξιολόγηση, παρακολούθηση των φακέλων συμμετοχής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποστήριξη υλοποίησης των έργων. Παρέχουμε την σύνταξη – εκπόνηση της μελέτης του επενδυτικού σας σχεδίου καθώς και την διαχείριση του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωση και αποπληρωμή του.